ZVSE
**VRz993:S^hp2\gem.pcx^;
**VRz994:S^hp2\gemd.pcx^;
**HE27:L5/z994/z993;

ERMS_ScriptName=zwoje
ERMS_ScriptAuthor=Altair
ERMS_ScriptVersion=1.0
ERMS_ScriptDate=05-07-18
ERMS_ScriptERMVersion=2.70
ERMS_ScriptLanguage=Polski or polski (native)
_WARNING_#1=IMPORTANT! This file is not in a plain text format. NEVER use any editor except ERM_S for making any kind of changes!
ERMS_PoweredBy=ERM Scripter v. 2003.5.19.2212
!#VRv4700:C3/3/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/5;
!#VRv4716:C4/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0;
!#VRv4732:C0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0;
!#VRv4748:C0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/4/0;
!#VRv4764:C0/0/0/0/0/0;!?OB63/65&1000;
!!VRv30:S0;
!!VRv35:S0;
**VRz13:S^store.wav^;
**SN:Pz13;

!#VRz759:S^Gildia Czarodziejów^; !#VRv600:S0; !#HT63/65:V600/0/759;
!!VRz114:S^Kup/sprzedaj^;
!!VRz115:S^Przepisz zaklęcie^;
!!UN:A0/9/z115;
!!UN:A1/9/z114;
!!IF:Q10/8/1/8/0/10^Wchodzisz do Gildii Czarodziejów.
Wybierz czy chcesz przepisać zaklęcie czy kupić/sprzedać zwój?
^;

!!UN:A0/9/0;
!!UN:A1/9/0;
!!VRv31:S0;
!!VRz114:S^Sprzedaj Zwój^;
!!VRz115:S^Kup Zwój^;
!!UN:A115/9/z115;
!!UN:A116/9/z114;
!!IF&v10=1:Q11/8/115/8/116/10^Chcesz kupić czy sprzedać Zwój?
^;
!!UN:A115/9/0;
!!UN:A116/9/0;


!!VRz114:S^Przepisz zaklęcie na Zwój^;
!!VRz115:S^Przepisz zaklęcie do Księgi^;
!!UN:A0/9/z115;
!!UN:A1/9/z114;
!!VRv35&v10=2:S0;
!!IF&v10=2:Q12/8/1/8/0/10^Wybierz gdzie chcesz przepisać zaklęcie.
^;
!!UN:A0/9/0;
!!UN:A1/9/0;

!!HE-1:A1/?v771/19;
!!HE-1:A1/?v772/20;
!!HE-1:A1/?v773/21;
!!HE-1:A1/?v774/22;
!!HE-1:A1/?v775/23;

!!HE-1:A1/?y91/19;
!!HE-1:A1/?y92/20;
!!HE-1:A1/?y93/21;
!!HE-1:A1/?y94/22;
!!HE-1:A1/?y95/23;


!!VRz116:S^^;
!!VRz117:S^^;
!!VRz118:S^^;
!!VRz119:S^^;
!!VRz120:S^^;
!!VRz121:S^Anuluj^;
!!VRz115:S^Wybierz zwój^;
!!VRz123:S^^;
!!VRv771&v771>1000:-1001;
!!VRv772&v772>1000:-1001;
!!VRv773&v773>1000:-1001;
!!VRv774&v774>1000:-1001;
!!VRv775&v775>1000:-1001;
!!UN&y91<>-1/y91>1000:N1/z116/v771;
!!UN&y92<>-1/y92>1000:N1/z117/v772;
!!UN&y93<>-1/y93>1000:N1/z118/v773;
!!UN&y94<>-1/y94>1000:N1/z119/v774;
!!UN&y95<>-1/y95>1000:N1/z120/v775;

!!IF&v10=1/v11=2:G1/8/32/z115/z116/z117/z118/z119/z120/z121/z123/z123/z123/z123;
!!IF&v10=2/v12=2:G1/8/32/z115/z116/z117/z118/z119/z120/z121/z123/z123/z123/z123;

!!VRy96&v8=1:Sv771;
!!VRy96&v8=2:Sv772;
!!VRy96&v8=4:Sv773;
!!VRy96&v8=8:Sv774;
!!VRy96&v8=16:Sv775;

!!VRy97:S4700+y96;
!!VRy98:S1001+y96;
!!IF&v10=1/v11=2/v8<32:Q6/9/y96/36/1500/2^Czy chcesz sprzedać za 1500 złota ten Zwój?^;
!!OW&v10=1/v11=2/v8<32/6:R-1/6/d1500;

!!HE-1&v10=1/v11=2/v8<32/6:A3/y98/1/0;
!!VRvy97&v10=1/v11=2/v8<32/6:+1;

!!OW:R-1/6/?v52;
!!HE-1&v10=2/v12=2/v8<32:My96/?y1;
!!IF&v10=2/v12=2/v8<32/y1<1:Q7/9/y96/36/500/2^Czy chcesz przepisać ten Zwój do Księgi za 500 złota?^;
!!HE-1:A2/1000/?y99/d;
!!HE-1&v10=2/v12=2/v8<32/7/y1<1/v52>=500/y99<1:A4/1000;
!!HE-1&v10=2/v12=2/v8<32/7/y1<1/v52>=500:A3/y98/1/0;
!!HE-1&v10=2/v12=2/v8<32/7/y1<1/v52>=500:My96/1;
!!OW&v10=2/v12=2/v8<32/7/y1<1/v52>=500:R-1/6/d-500;
!!OW&v10=2/v12=2/v8<32/7/y1<1/v52<500:M^Za mało złota!!^;
!!IF&v10=2/v12=2/v8<32/y1=1:M^Znasz już ten czar!!^;!!VRz116:S^Zwoje z zaklęciem 1 - poziomu^;
!!VRz117:S^Zwoje z zaklęciem 2 - poziomu^;
!!VRz118:S^Zwoje z zaklęciem 3 - poziomu^;
!!VRz119:S^Zwoje z zaklęciem 4 - poziomu^;
!!VRz120:S^Zwoje z zaklęciem 5 - poziomu^;
!!VRz122:S^Tylko kup^;
!!VRz121:S^Anuluj^;
!!VRz115:S^Wybierz poziom zaklęcia:^;
!!VRz123:S^^;
!!IF&v10=1/v11=1:G1/30/64/z115/z116/z117/z118/z119/z120/z122/z121/z123/z123/z123;
!!VRv35:S0;
!!VRv31:S0;

!!VRv31&v30=1:S1;
!!VRv31&v30=2:S2;
!!VRv31&v30=4:S3;
!!VRv31&v30=8:S4;
!!VRv31&v30=16:S5;

!!VRv35&v30=32:S1;
!!FU10991&v10=2/v12=1|v30=32:P;!!VRv899:S0;
!!VRv898:S0;
!!VRv897:S0;
!!VRv896:S0;
!!VRv4500:C-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1;


!!VRv4600:C-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1/-1;


!!DO10980/1/70/1&v10=1/v11=1/v30<32:P;

!?FU10980;

!!VRv896:Sv899+4700;
!!VRv9:S-1;
!!VRv9&vv896>0:Sv899;
!!VRv19:S0;
!!VRv19&v9=53|v9=54/v9=46/v9=41/v9=42/v9=43/v9=37/v9=35/v9=27/v9=31/v9=32/v9=15/v9=0/v9=3/v9=5:S1;
!!VRv19&v9=1|v9=2/v9=4/v9=10/v9=13/v9=16/v9=17/v9=24/v9=30/v9=44/v9=45/v9=47/v9=51/v9=62/v9=64:S2;
!!VRv19&v9=11|v9=12/v9=14/v9=20/v9=21/v9=25/v9=28/v9=33/v9=39/v9=49/v9=34/v9=60/v9=52/v9=61/v9=63:S3;
!!VRv19&v9=7|v9=9/v9=19/v9=22/v9=23/v9=26/v9=29/v9=38/v9=48/v9=50/v9=58/v9=59/v9=65/v9=55/v9=56:S4;
!!VRv19&v9=8|v9=18/v9=36/v9=40/v9=6/v9=19/v9=66/v9=67/v9=68/v9=69:S5;
!!VRy50:S4500;
!!VRy51:S4600;

!!VRy50:Sy50+v897;
!!VRy51:Sy51+v897;

!!VRvy50&v9<>-1/v19=v31:S9;
!!VRvy51&v9<>-1/v19=v31:Sv9;
!!VRv897&v9<>-1/v19=v31:+1;
!!VRv899:+1;
**IF:M^%V899^;


!!FU10990&v899=70:P;

!?FU10990;
!!VRz120&v4500=9:S^Zwoje z zaklęciem %V31 - poziomu^;
!!VRz120&v4500<>9:S^Gildia nie posiada żadnych zwojów z zaklęciami tego poziomu!^;
!!IF:Nv4500/v4600/v4501/v4601/v4502/v4602/v4503/v4603/v4504/v4604/v4505/v4605/v4506/v4606/v4507/v4607;
!!IF:N^%Z120^;

!!IF&v4508=9:Nv4508/v4608/v4509/v4609/v4510/v4610/v4511/v4611/v4512/v4612/v4513/v4613/v4514/v4614/v4515/v4615;
!!IF&v4508=9:N^Zwoje z zaklęciem %V31 - poziomu^;

!!VRv35:S1;

!!FU10991&v10=1/v11=1/v30<32/v4500=9:P;!?FU10991;
!!VRz115&v35<>1:S^Jakie zaklęcie pragniesz zapisać na zwoju?^;
!!VRz115&v35=1:S^Jaki zwój z zaklęciem pragniesz kupić?^;
!!VRz116:S^^;
!!VRz117:S^Podaj:^;
!!IF:D1/z115/z117/z116/z116/z116/z116/////////;
!!IF:F1/////0;
!!IF:E1/1;

!!VRz900:S^Nie umiesz tego zaklęcia!!^;


!!VRv70:S0;
!!VRv71:S1001;
!!VRv72:S901;

!!OW:R-1/6/?v52;
!!DO9304/1/70/1:P;!?FU9304;


!!HE-1:Mv70/?y1;

**VRz971&v31<>1:S^Przepisanie na zwój zaklęcia^;
**VRz972&v31=1:S^Kup zwój z zaklęciem^;
!!UN:N1/970/v70;
!!VRz971:Sz971+z1;


!!IF&y1=1/z1=z970/v35<>1:Q6/9/v70/36/2000/2^Czy chcesz przepisać za 2000 złota zaklęcie na Zwój?^;
!!OW&y1=1/z1=z970/v52>=2000/v35<>1:R-1/6/d-2000;
!!HE-1&6/y1=1/z1=z970/v52>=2000/v35<>1:A4/v71;
!!IF&6/y1=1/z1=z970/v52<2000/v35<>1:M^Za mało złota!!!^;


!!IF&6/y1=0/z1=z970/v35<>1:M^%Z900^;

!!VRv32:S4700+v70;
!!IF&vv32>0/z1=z970/v35=1:Q6/9/v70/36/1750/2^Czy chcesz kupić za 1750 złota ten Zwój?^;
!!OW&vv32>0/z1=z970/v52>=1750/v35=1:R-1/6/d-1750;
!!HE-1&6/vv32>0/z1=z970/v52>=1750/v35=1:A4/v71;

!!IF&6/vv32>0/z1=z970/v52<1750/v35=1:M^Za mało złota!!!^;


!!IF&6/vv32=0/z1=z970/v35=1:M^Gildia nie posiada tego Zwoju!^;
!!VRvv32&6/vv32>0/z1=z970/v52>=1750/v35=1:-1;!!VRv70:+1;
!!VRv71:+1;
!!VRv72:+1;