ZVSE
ERMS_PoweredBy=ERM Scripter v. 2004.10.5.945
_WARNING_#1=IMPORTANT! This file is not in a plain text format. NEVER use any editor except ERM_S for making any kind of changes!
ERMS_ScriptName=Ulepszony Kartograf
ERMS_ScriptAuthor=Altair
ERMS_ScriptVersion=1.0.0
ERMS_ScriptDate=13.11(November).2006
ERMS_ScriptERMVersion=2.70
ERMS_ScriptLanguage=Polski or polski (native)


!?OB13;
!!TRv998/v999/v1000:T?v62/?y1/?y1/?y1/?y1/?y1/?y1/?y1;
!!UN:X?v60/?v61;
!!VRv61:+1;
!!OW:C?y8;
!!OW:R-1/6/?y70;
!!VRy71:Sy8+1;

!!VRy71&y8=2:S4;
!!VRy71&y8=3:S8;
!!VRy71&y8=4:S16;
!!VRy71&y8=5:S32;
!!VRy71&y8=6:S64;
!!VRy71&y8=7:S128;


!!POv998/v999/v1000:V1/?y6;

!!VRy7:Sy6;
!!VRy7:&y71;

!!IF&1000/y7<1/y70>=1000:Q3^Spotykasz Kartografa sprzedającego mapy po 1000 sztuk złota. Czy chcesz kupić mapę?^;
!!IF&1000/y7>0:M^Pokazywałem ci wszystkie moje mapy, a teraz idź już sobie.^;
!!IF&1000/y7=0/y70<1000:M^Moje mapy kosztują 1000 sztuk złota. Wygląda jednak na to, że cię na nie nie stać, nie marnuj więc mojego czasu.^;

!!OW&1000/3/y70>=1000/y7<1:R-1/6/d-1000;
!!OW&-1000/y70>=1000/y7<1:R-1/6/d-1000;

!!VRy6:|y71;

!!POv998/v999/v1000&1000/3/y70>=1000/y7<1:V1/y6;
!!POv998/v999/v1000&-1000/y70>=1000/y7<1:V1/y6;

!!DO699/0/v61/1&1000/3/y70>=1000/y7<1:P;
!!DO699/0/v61/1&-1000/y70>=1000/y7<1:P;


!!OB998:S;
!?FU699;
!!DO700/0/v60/1:Px16;!?FU700;
!!OW:C?y8;
!!DO701/0/v60/1:Px16/x1/y8;

!?FU701;

!!TRx16/x1/x2:T?y7/?y1/?y1/?y1/?y1/?y1/?y1/?y1;
!!UN&y7=v62:Sx16/x1/x2/x3/0;