ZVSE
ERMS_ScriptName=ulepszona nekromancja (UN)
ERMS_ScriptAuthor=Altair
ERMS_ScriptVersion=1.2.0
ERMS_ScriptDate=23.10(October).2006
ERMS_ScriptERMVersion=2.70
ERMS_ScriptLanguage=Polski or polski (native)
_WARNING_#1=IMPORTANT! This file is not in a plain text format. NEVER use any editor except ERM_S for making any kind of changes!
ERMS_PoweredBy=ERM Scripter v. 2004.10.5.945!#VRv4900:C0/56/141/159;
!#VRv4904:C10/20/30/5/10/15/30/10/20;
!#VRv4913:C58/60/62;
!#VRv4916:C1;

!#VRz5:S^Nekromancja - poziom^;
!#VRz6:S^{podstawowy}^;
!#VRz7:S^{zaawansowany}^;
!#VRz8:S^{mistrzowski}^;

!#VRz180:S^{%Z5} %Z6

Pozwala wskrzesić w postaci szkieletów %V4904% poległych w walce stworzeń.^;
!#VRz181:S^{%Z5} %Z7

Pozwala wskrzesić w postaci szkieletów %V4905% poległych w walce stworzeń.^;
!#VRz182:S^{%Z5} %Z8

Pozwala wskrzesić w postaci szkieletów %V4906% poległych w walce stworzeń.^;

!#VRz183:S^{Amulet grabarza}

Ten artefakt, noszony na szyi, zwiększa zdolność nekromancji bohatera o %V4907%.^;

!#VRz184:S^{Kaptur wampira}

Ten artefakt, kiedy jest noszony, zwiększa zdolność nekromancji bohatera o %V4908%.^;

!#VRz185:S^{Buty trupa}

Ten artefakt, kiedy jest noszony, zwiększa zdolność nekromancji bohatera o %V4909%.^;

!#UN:N3/5/v4901/1;
!#UN:N3/6/v4913/1;
!#UN:N3/7/v4914/1;
!#UN:N3/8/v4915/1;

!#VRz186:S^{Płaszcz nieumarłego króla}

%V4910% poległych jest wskrzeszane jako %Z5. W przypadku, gdy bohater posiada umiejetność 'nekromancja', jest ona zwiększana. Na poziomie podstawowym wskrzeszane są %Z6, na zaawansowanym - %Z7, a na mistrzowskim - %Z8.^;!#UN:A54/10/z183 A55/10/z184 A56/10/z185 A130/10/z186;

!#UN:G0/12/1/180 G0/12/2/181 G0/12/3/182;!?BA0;
!!BA:H0/?v6081;
!!BA:H1/?v6091;

!!VRv6090:S0;
!!VRv6092:S0;
!!FU20098:P;
!!DO20103/0/6/1&-1000:P;


!!VRv6090:S40;
!!VRv6093:S0;
!!FU20198&v6091>-1:P;
!!DO20103/0/6/1&-1000:P;
!!VRv6090:S0;
!?FU20098;
!!VRv4945:S0;
!!HEv6081:S12/?y3;
!!VRv4999:S0;


!!HEv6081:A2/54/?y2/?y4;
!!HEv6081:A2/55/?y2/?y5;
!!HEv6081:A2/56/?y2/?y6;
!!HEv6081:A2/130/?y2/?y7;

!!VRv4999&y3=1:Sv4904;**podst
!!VRv4999&y3=2:Sv4905;**zaawan
!!VRv4999&y3=3:Sv4906;**mistrz
!!VRv4999&y4=1:+v4907;**amulet
!!VRv4999&y5=1:+v4908;**kaptur
!!VRv4999&y6=1:+v4909;**buty
!!VRv4999&y7=1:+v4910;**płaszcz

!!VRv4996:Sv4901;
!!VRv4996&y7=1/y3=1:Sv4913;
!!VRv4996&y7=1/y3=2:Sv4914;
!!VRv4996&y7=1/y3=3:Sv4915;

!!IF:W-1;
!!VRv4996&y3>0/w180=1/v4900>0:Sv4901;
!!VRv4996&y3>1/w180=2/v4900>0:Sv4902;
!!VRv4996&y3>2/w180=4/v4900>0:Sv4903;
!!VRv4996&y7=1/y3>0/w180=1:Sv4901;
!!VRv4996&y7=1/y3>0/w180=8:Sv4913;
!!VRv4996&y7=1/y3>1/w180=16:Sv4914;
!!VRv4996&y7=1/y3>2/w180=32:Sv4915;!!HEv6081:A2/130/?v4948/?v4949;
!!HEv6081:A-130;
!!HEv6081:S12/?v4950;
!!HEv6081:S?v4947/12/1;
!!HEv6081:S12/0;


!!HEv6081:O?v99;
!!UN:U98/4/?v100;
!!DO20099/1/v100/1:P;
!!VRv4999&v4999>100:S100;

!?FU20198;
!!VRv4845:S0;
!!HEv6091:S12/?y3;
!!VRv4899:S0;


!!HEv6091:A2/54/?y2/?y4;
!!HEv6091:A2/55/?y2/?y5;
!!HEv6091:A2/56/?y2/?y6;
!!HEv6091:A2/130/?y2/?y7;

!!VRv4899&y3=1:Sv4904;**podst
!!VRv4899&y3=2:Sv4905;**zaawan
!!VRv4899&y3=3:Sv4906;**mistrz
!!VRv4899&y4=1:+v4907;**amulet
!!VRv4899&y5=1:+v4908;**kaptur
!!VRv4899&y6=1:+v4909;**buty
!!VRv4899&y7=1:+v4910;**płaszcz

!!VRv4896:Sv4901;
!!VRv4896&y7=1/y3=1:Sv4913;
!!VRv4896&y7=1/y3=2:Sv4914;
!!VRv4896&y7=1/y3=3:Sv4915;

!!IF:W-1;
!!VRv4896&y3>0/w180=1/v4900>0:Sv4901;
!!VRv4896&y3>1/w180=2/v4900>0:Sv4902;
!!VRv4896&y3>2/w180=4/v4900>0:Sv4903;
!!VRv4896&y7=1/y3>0/w180=1:Sv4901;
!!VRv4896&y7=1/y3>0/w180=8:Sv4913;
!!VRv4896&y7=1/y3>1/w180=16:Sv4914;
!!VRv4896&y7=1/y3>2/w180=32:Sv4915;!!HEv6091:A2/130/?v4848/?v4849;
!!HEv6091:A-130;
!!HEv6091:S12/?v4850;
!!HEv6091:S?v4847/12/1;
!!HEv6091:S12/0;


!!HEv6091:O?v99;
!!UN:U98/4/?v100;
!!DO20199/1/v100/1:P;
!!VRv4899&v4899>100:S100;
!?FU20099;
!!UN&x16=1:U98/4/1/10;
!!UN&x16>1:U98/4/-1/10;
!!CAv10/v11/v12:O?x6;
!!CAv10/v11/v12:B3/21;
!!VRv4999&1/x6=v99:+v4911;
!!CAv10/v11/v12:B3/26;
!!VRv4999&1/x6=v99:+v4912;


!?FU20199;
!!UN&x16=1:U98/4/1/10;
!!UN&x16>1:U98/4/-1/10;
!!CAv10/v11/v12:O?x6;
!!CAv10/v11/v12:B3/21;
!!VRv4899&1/x6=v99:+v4911;
!!CAv10/v11/v12:B3/26;
!!VRv4899&1/x6=v99:+v4912;
!?BA1;

!!VRv4997:Sv4996;
!!VRv4997&v4996=56|v4996=58/v4996=60/v4996=62/v4996=64/v4996=66/v4996=68:Sv4996+1;
!!VRv4998:S0;
!!VRv5000:S0;

!!DO20102/0/6/1:P;

!!VRy16:S0;
!!VRy17:S0;
!!VRy18:S0;
!!HEv6081&v4998<>1:C1/v4996/?y15/?y16;
!!VRv4998&v4998<>1/y16>0:S1;
!!HEv6081&v4998<>1/y16<1:C1/v4997/?y15/?y17;
!!VRv4998&v4998<>1/y17>0:S2;

!!DO20100/0/6/1&1000:P;
!!DO20101/0/6/1:Pv4999;!!VRy10&v4998=2:Sv5000:3;
!!VRv5000&v4998=2:-y10;
!!VRv5000&v5000<1:S1;
!!VRv5000&v6092<1:S0;
!!VRy9:S65536*v5000+v4996;
!!VRy9&v4998=2:S65536*v5000+v4997;
!!VRv5:S1 R6;

!!VRz-10:S^pickup0%V5.82M^;

!!VRy25:S0;
!!VRy25&v4949>0|v4950>0:S1;

!!UN&v4997>-1/v4998=2/v5000>1:N3/10/v4997/1;
!!UN&v4996>-1/v4998<>2/v5000>1:N3/10/v4996/1;

!!UN&v4997>-1/v4998=2/v5000=1:N3/10/v4997/0;
!!UN&v4996>-1/v4998<>2/v5000=1:N3/10/v4996/0;

!!HE-1:O?y19;

!!HEv6081&y25>0/v4998=1/y19<>-1/v5000>0:C2/v4996/v5000/1;
!!HEv6081&y25>0/v4998=2/y19<>-1/v5000>0:C2/v4997/v5000/1;
!!UN&y25>0/y19<>-1/v4998>0/1000:R1;
!!SN&y25>0/y19<>-1/v4998>0/v5000>0:Pz-10;

!!IF&y25>0/y19<>-1/v4998>0/v5000>1/1000:Q6/21/y9/1^Praktykując przerażającą magię nekromancji, twój bohater wskrzesza %V5000 wrogów, którzy dołączają do jego armii jako
%Z10.^;
!!IF&y25>0/y19<>-1/v4998>0/v5000=1/1000:Q6/21/y9/1^Praktykując przerażającą magię nekromancji, twój bohater wskrzesza jednego wroga, który dołącza do jego armii jako
%Z10.^;


!!HEv6081&v4950>0/v4945<>1:S12/v4950;
!!DO20097/1/28/1&v4950>0/v4945<>1:P;


**HE-1:S2/12/1;
!!DO20112/1/v4948/1:P;
**HE-1&v4949=1:A4/130;

!!VRv6090:S40;
!!FU20111&v6091>-1:P;

!?HL-1&v4950>0/v4917=1;
!!HE-1:S12/?y8 N?y9;

!!HE-1&y8=0/y9=v6081:S12/v4950;

!!DO20097/1/28/1&v4950>0/y9=v6081:P;
!!VRv4945&y9=v6081:S1;

!?HL-1&v4850>0/v4917=1;
!!HE-1:S12/?y8 N?y9;
!!HE-1&y8=0/y9=v6091:S12/v4850;
!!DO20197/1/28/1&v4850>0/y9=v6091:P;
!!VRv4845&y9=v6091:S1;

***
!?FU20111;

!!VRv4897:Sv4896;
!!VRv4897&v4896=56|v4896=58/v4896=60/v4896=62/v4896=64/v4896=66/v4896=68:Sv4896+1;
!!VRv4898:S0;
!!VRv5000:S0;

!!DO20202/0/6/1:P;

!!VRy16:S0;
!!VRy17:S0;
!!VRy18:S0;
!!HEv6091&v4898<>1:C1/v4896/?y15/?y16;
!!VRv4898&v4898<>1/y16>0:S1;
!!HEv6091&v4898<>1/y16<1:C1/v4997/?y15/?y17;
!!VRv4898&v4898<>1/y17>0:S2;

!!DO20100/0/6/1&1000:P;
!!DO20101/0/6/1:Pv4899;!!VRy10&v4898=2:Sv5000:3;
!!VRv5000&v4898=2:-y10;
!!VRv5000&v5000<1/v6093=1:S1;
!!VRy9:S65536*v5000+v4896;
!!VRy9&v4898=2:S65536*v5000+v4897;
!!VRv5:S1 R6;
!!HEv6091:S12/?v6083;
!!VRz-10:S^pickup0%V5.82M^;

!!VRy25:S0;
!!VRy25&v4849>0|v4850>0:S1;

!!UN&v4897>-1/v4898=2/v5000>1:N3/10/v4897/1;
!!UN&v4896>-1/v4898<>2/v5000>1:N3/10/v4896/1;

!!UN&v4897>-1/v4898=2/v5000=1:N3/10/v4897/0;
!!UN&v4896>-1/v4898<>2/v5000=1:N3/10/v4896/0;

!!HEv6091:O?y19;
!!HEv6091&y25>0/v4898=1/y19<>-1/v5000>0/v6083>0:C2/v4896/v5000/1;
!!HEv6091&y25>0/v4898=2/y19<>-1/v5000>0/v6083>0:C2/v4897/v5000/1;
!!UN&y25>0/y19<>-1/v4898>0/1000:R1;
**SN&y25>0/y19<>-1/v4898>0/v5000>0:Pz-10;
**IF&y25>0/y19<>-1/v4898>0/v5000>1:Q6/21/y9/1^Praktykując przerażającą magię nekromancji, twój bohater wskrzesza %V5000 wrogów, którzy dołączają do jego armii jako
%Z10.^;
**IF&y25>0/y19<>-1/v4898>0/v5000=1:Q6/21/y9/1^Praktykując przerażającą magię nekromancji, twój bohater wskrzesza jednego wroga, który dołącza do jego armii jako
%Z10.^;


!!HEv6091&v4850>0/v4845<>1:S12/v4850;
!!DO20197/1/28/1&v4850>0/v4845<>1/v6091>-1/v6091<155:P;


**HE-1:S2/12/1;
!!DO20113/1/v4948/1:P;
**HEv6091&v4849=1:A4/130;
**
!?FU20112;
!!HE-1:A4/130;
!?FU20113;
!!HEv6091:A4/130;

!?FU20097;

!!HEv6081:Sv4947/?y2/1;
!!FU20097&y2=12|y2<0:E;

!!HEv6081:Sy2/?y3;
!!HEv6081:Sy2/0;
!!HEv6081:Sy2/y3;

!?FU20197;

!!HEv6091:Sv4847/?y2/1;
!!FU20197&y2=12|y2<0:E;

!!HEv6091:Sy2/?y3;
!!HEv6091:Sy2/0;
!!HEv6091:Sy2/y3;


!?FU20100;
!!VRx1:Sx16+6000+v6090;
!!VRx2:Sx16+6020+v6090;
**VRx3:Sx16+6040;
!!VRx5&v6090<1:Sx16+20;
**IF:M^%X16^;
!!VRx5&v6090=40:Sx16-1;
!!BMx5&x5>-1:B?y5 T?y6 O?y4 N?x15;

**IF:M^%X5 %X14^;
!!VRy-5:Sy5;
!!VRy5&y5>0:Sy5-x15;

!!MA&y6>-1:Py6/?y7 Xy6/?y-6 Xy6/?y-7;

!!VRy-6:&16;
!!VRy-7:&262144;

!!VRy-8:S0;
!!VRy-8&y-6>0|y-7>0:S1;!!VRvx1:S0;
!!VRvx2:S0;
**VRvx3:S0;

!!VRvx1&y4>-1:Sy5;
!!VRvx2&y4>-1:Sy7*y5;
!!VRvx1&y4>-1/y6=159/v4916=1:S0;
!!VRvx2&y4>-1/y6=159/v4916=1:S0;

!!VRvx1&y4>-1/y-8<1/v4916=2:S0;
!!VRvx2&y4>-1/y-8<1/v4916=2:S0;

!!VRv6092&y6>-1/v6090<1/y-8=1/y-5>0/v4916=2:S1;
!!VRv6093&y6>-1/v6090=40/y-8=1/y-5>0/v4916=2:S1;

!!VRv6092&y6>-1/v6090<1/y6<>159/y-5>0/v4916=1:S1;
!!VRv6093&y6>-1/v6090=40/y6<>159/y-5>0/v4916=1:S1;

!!VRv6092&y6>-1/v6090<1/y-5>0/v4916=0:S1;
!!VRv6093&y6>-1/v6090=40/y-5>0/v4916=0:S1;

*************************
!?FU20101;
!!VRe5&x16=0:Sx1:100;
!!MA&x16=0/v6090<1:Pv4996/?y8;
!!MA&x16=0/v6090=40:Pv4896/?y8;

!!VRx3:Sx16+6000+v6090;
!!VRx4:Sx16+6020+v6090;
**VRx5:Sx16+6040;


!!VRe6:Svx3*e5;
!!VRx6:Se6;

**VRe6:Svx4*e5;
**VRx7:Se6;
**VRx7::y7;

!!VRe6:Svx4*e5;
!!VRx7:Se6;
!!VRx7::y8;
!!VRy5:Sx6;

**VRy5&y5>x7/v4901=57:Sx7;
!!VRy5&y5>x7:Sx7;


**IF:M^%X6 %X7 %X8 %E5^;
!!VRv5000&vx3>0:+y5;


!?FU20103;
!!VRx1:Sx16+6000+v6090;
!!VRx2:Sx16+6020+v6090;
**VRx3:Sx16+6040;
**VRx5&v6090<1:Sx16+20;
**IF:M^%X16^;
**VRx5&v6090=40:Sx16;
!!BA&v6090<1:M1/x16/?y6/?y5;
!!BA&v6090=40:M0/x16/?y6/?y5;
!!VRy-5:Sy5;
**BMx5&x5>-1:B?y5 T?y6 O?y4;
!!MA&y6>-1:Py6/?y7 Xy6/?y-6 Xy6/?y-7;

!!VRy-6:&16;
!!VRy-7:&262144;

!!VRy-8:S0;
!!VRy-8&y-6>0|y-7>0:S1;

!!VRvx1:S0;
!!VRvx2:S0;
**VRvx3:S0;

!!VRvx1:Sy5;
!!VRvx2:Sy7*y5;

!!VRvx1&y4>-1/y6=159/v4916=1:S0;
!!VRvx2&y4>-1/y6=159/v4916=1:S0;

!!VRvx1&y4>-1/y-8<1/v4916=2:S0;
!!VRvx2&y4>-1/y-8<1/v4916=2:S0;

!!VRv6092&y6>-1/v6090<1/y-8=1/y-5>0/v4916=2:S1;
!!VRv6093&y6>-1/v6090=40/y-8=1/y-5>0/v4916=2:S1;

!!VRv6092&y6>-1/v6090<1/y6<>159/y-5>0/v4916=1:S1;
!!VRv6093&y6>-1/v6090=40/y6<>159/y-5>0/v4916=1:S1;

!!VRv6092&y6>-1/v6090<1/y-5>0/v4916=0:S1;
!!VRv6093&y6>-1/v6090=40/y-5>0/v4916=0:S1;

!?FU20102;

!!HE-1:C0/x16/?x1/?x2;
!!VRv4998&x2=0:S1;


!?FU20202;

!!HEv6091:C0/x16/?x1/?x2;
!!VRv4898&x2=0:S1;
*************************
!?CM2;

!!CM:A?y70/?y71 I?y2 F?y3;
**FU20098&y3=512/y6=12/y2>78/y2<103:P;
**CM:I?y2F?y3;
!!VRy6:S0;
!!VRy5&y2>78/y2<87:Sy2-78;
!!VRy5&y2>86/y2<95:Sy2-86;
!!VRy5&y2>94/y2<103:Sy2-94;
!!HE-1&y2>78/y2<103/y5>0/y5<9:Sy5/?y6/1;

!!HE-1:S12/?y9;
!!VRy10:S13*3+y9;
!!VRy10:-1;
!!VRy11:S4903+y9;
!!VRy12&y2>78/y2<103:Svy11;
!!VRz-5:S^Nekromancja - poziom^;
!!VRz-6&y9=1:S^podstawowy^;
!!VRz-6&y9=2:S^zaawansowany^;
!!VRz-6&y9=3:S^mistrzowski^;
!!VRz112:S^Ustawienia Nekromancji:^;
!!UN:N3/?z113/v4901/1 N3/?z114/v4902/1 N3/?z115/v4903/1 N3/?z116/v4913/1 N3/?z117/v4914/1 N3/?z118/v4915/1;


!!HE-1:A2/130/?y1/?y43;


!!VRz114&v4900<1|y9<2:S^^;
!!VRz115&v4900<1|y9<3:S^^;

!!VRz116&y43<1:S^^;
!!VRz117&y43<1|y9<2:S^^;
!!VRz118&y43<1|y9<3:S^^;


Pozwala wskrzesić w postaci szkieletów %Y12% poległych w walce stworzeń.^;


Pozwala wskrzesić w postaci szkieletów %Y12% poległych w walce stworzeń.^;
!!IF:W-1;
!!VRv9:Sw180;
!!VRv9&w180=0:S1;
!!IF&y3=4/y6=12/y2>78/y2<103/y70>82/y70<363/y71>283/y71<468:G1/8/v9/z112/z113/z114/z115/z116/z117/z118/z119/z120/z121;

!!IF:W-1;
!!VRw180&y3=4/y6=12/y2>78/y2<103/y70>82/y70<363/y71>283/y71<468:Sv8;


!!CM&y3=4/y6=12/y2>78/y2<103/y70>82/y70<363/y71>283/y71<468:R0;
!!VRy2:S0;
!!VRy3:S5;