Pierwsza polska strona w pełni poświęcona tematyce skryptów ERM


ERM

Funkcje

ERM pozwala używać funkcji w skryptach co jest bardzo przydatne. Najprostsza funkcja ma składnie:

!!FU#:P;
**instrukcja 1
!?FU#;
**instrukcja 2


gdzie # oznacza numer funkcji (od 1 to 30000) składnia !?FU#:P; oznacza bezwarunkowe przejście do wykonania funkcji tak więc zostanie wykonana najpierw instrukcja 2 a po wykonaniu funkcji rozpocznie się wykonywanie instrukcji np.
ZVSE

!?PI;
!!FU100:P;
!!IF:M^instrukcja 1^;
!?FU100;
!!IF:M^instrukcja 2^;


który powoduje (zaraz po wczytaniu mapy) wyświetlenie komunikatów "instrukcja 2" a następnie "instrukcja 1"
UWAGA! Oczywiście !?PI został wykorzystany tylko po to by pokazać działanie funkcji (wykonuje się podczas wczytania mapy).

Pętle
Pętle służą do powtarzania określoną ilość razy instrukcji. W ERMie aby móc używać pętli należy skorzystać z instrukcji:
!!DO#1/#2/#3/#4:P;
!?FU#1;
gdzie:
#1 - to nr funkcji (od 1 to 30000)
#2 - to wartość początkowa (np. 1)
#3 - to wartość końcowa (czyli ilość obiegów pętli)
#4 - to liczba, która będzie dodawana do licznika pętli (najlepiej ustawić na 1)
np.

ZVSE
!?PI;
!!DO100/1/10/1:P;
!!IF:M^instrukcja 1^;
!?FU100;
!!IF:M^instrukcja 2^;


Co spowoduje 10 - krotne wyświetlenie komunikatu "instrukcja 2"

Parametry

Każda funkcja posiada 16 parametrów (zmiennych) oznaczone są literą "x". każdy z nich może być używany tylko w obrębie jednej funkcji. Do czego są stosowane? Otóż można je używać jak zmienne lokalne. W pętlach parametr x16 spełnia specjalną rolę "licznika" wykonanych obiegów pętli. np.

ZVSE
!?PI;
!!DO100/1/10/1:P;
!?FU100;
!!IF:M^instrukcja %X16^;


Powyższy skrypt będzie wyświetlał komunikaty: "instrukcja 1", "instrukcja 2" "instrukcja 3"...


Ostatnia aktualizacja: 2008-06-26

© 2005-23 Gildia ERM Kopiowanie, powielanie, modyfikowanie i publikowanie materiałów z tej strony bez zgody autora zabronione.
Powered by Altair